nieuws_proefvakken

Momenteel wordt de reconstructie van de wegen Overzicht en Spijkerlaan te Kamerik uitgevoerd, met toepassing van het lichte ophoogmateriaal Bims. Door de gemeente Woerden is het initiatief genomen om binnen dit project 4 proefvakken met verschillende lichte ophoogmaterialen in te richten voor meerjarige monitoring van het zettingsgedrag. Naast het referentie proefvak met zand (traditioneel) worden proefvakken met Argex, EPS en Bims ingericht. Kwast Consult adviseert de gemeente Woerden bij de reconstructie en realisatie en monitoring van de proefvakken.