Projecten

Kwast Consult is betrokken bij het geotechnisch ontwerp vanaf de fase van ideevorming tot een uitvoeringsgereed ontwerp, vaak in een multidisciplinaire projectomgeving. Onderstaand vindt u een selectie van de door Kwast Consult uitgevoerde projecten.

Haak om Leeuwarden – Noord en Midden

Project
Aanleg nieuwe rijksweg aan de zuidwestkant van Leeuwarden: de Haak om Leeuwarden. Deze verbindt de A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei). De rijksweg is aangelegd onder regie van Rijkswaterstaat. De provincie Fryslân was opdrachtgever voor het noordelijke en midden deel.

Opdrachtgever project
Provincie Fryslân i.s.m. ProRail, RWS, gemeente Leeuwarden en combinatie Witteveen+Bos/Sweco

Contractvorm
D&C-contract

Uitvoering project
2011 – 2017

Bijdrage Kwast Consult
Inzet als senior geteochnisch adviseur:
– opstellen referentieontwerp en contracteisen
– uitvoeringsbegeleiding (toetsen ontwerp aannemers) voor spooronderdoorgangen, viaducten,
polderconstructies, Aquaduct RW31, vaarduikers en wegen.

Spoortunnel Delft

Project
Realisatie van 2 dubbelsporige 2.400 m lange tunnelbuizen, 2-laags ondergrondse parkeergarage, ondergronds station en herrichting van de openbare ruimte in de binnenstad van Delft, met toepassing van de wanden-dak methode met diepwanden, in de directe nabijheid van historische bebouwing gefundeerd op staal.

Opdrachtgever project
Aannemerscombinatie CCL en Sweco

Contractvorm
D&C-contract

Uitvoering project
2008 – 2011

Bijdrage Kwast Consult
Inzet als disciplineleider Geotechniek / senior geotechnisch adviseur:
– opstellen geotechnisch uitgangspuntenrapport,
– uitvoeren funderings- en bouwkuipberekeningen (o.a. diepwanden),
– bepaling omgevingsbeïnvloeding met Plaxis (DO en UO)
in een multi-disciplinaire projectomgeving met toepassing van Systems Engineering

Verbetering IJsseldijk Gouda

Project
Verkenningsfase verbetering IJsseldijk met groene kades en kerende constructies over een lengte van circa 4 km in de binnenstad van Gouda.

Opdrachtgever project
Hoogheemraadschap van Rijnland en Sweco

Contractvorm
Nvt

Uitvoering project
2011 – 2013

Bijdrage Kwast Consult
Inzet als senior geotechnisch adviseur:
– opstellen geotechnisch uitgangspuntenrapport,
– uitwerken variantenstudie kadeconstructies,
– ontwerpen verankerde damwanden en kistdammen (Plaxis),
– verrichten uitvoeringsscan,
– opstellen VO-rapportage,
in een multi-disciplinaire projectomgeving met toepassing van ENW-leidraden.