Kwast Consult: Geotechnische advisering en Innovaties

Kwast Consult is een enthousiast en deskundig geotechnisch adviesbureau, werkzaam op het gebied van:

  • Geotechniek
  • Risicoanalyse en Omgevingsbeïnvloeding
  • Waterkeringen
  • Geohydrologie
  • Civieltechnische projectleiding
  • Civieltechnische innovaties

Hierbij wordt professionele ondersteuning gegeven vanaf de fase van ideevorming tot een uitvoeringsgereed ontwerp, vaak in een multidisciplinaire projectomgeving.

Kwast Consult beschikt over specialistische geotechnische kennis van:

  • Lichte ophoogmaterialen infrastructuur (Bims, EPS, Schuimbeton, e.d.)
  • Risicoanalyse en omgevingsbeïnvloeding (trillingsanalyses en grondvervormingen met Plaxis)
  • Geokunststoffen infrastructuur (folies, stabiliteits-/funderingswapening, gewapende grond, paalmatras)
  • Spoorinfrastructuur (spoorbanen, onderdoorgangen, fundering bovenleiding volgens OVS/RLN)
Lichte ophoogmaterialen infrastructuur
Risicoanalyse en omgevingsbeïnvloeding
Geokunststoffen infrastructuur
Spoorinfrastructuur

Laatste Nieuws