Home2017-05-20T08:47:25+00:00

Kwast Consult: Geotechnische advisering en Innovaties

Kwast Consult is een enthousiast en deskundig geotechnisch adviesbureau, werkzaam op het gebied van Geotechniek, Omgevingsbeïnvloeding, Waterkeringen, Geohydrologie, Geotechnische projectleiding, System Engineering en Civieltechnische innovaties. Hierbij wordt professionele ondersteuning gegeven vanaf de fase van ideevorming tot een uitvoeringsgereed ontwerp, vaak in een multidisciplinaire projectomgeving.

Kwast Consult verzorgt tevens de uitvoeringsbegeleiding voor realisatie van het geotechnisch ontwerp conform specificaties en het pragmatisch oplossen van afwijkingen tijdens de uitvoeringsfase.

 

De subtitel van Kwast Consult is Geotechnische advisering en Innovaties. Mede reden voor het starten van Kwast Consult is het bedenken en ontwikkelen, zelfstandig of in samenwerking met andere partijen, van civieltechnische innovaties. Lees meer.

Kwast Consult investeert veel in kennisontwikkeling door deelname aan vak- en netwerkbijeenkomsten, deelname aan SBRCURnet- en CROW-commissies en het volgen van cursussen. Lees meer.
Kwast Consult is een enthousiast en deskundig geotechnisch adviesbureau, werkzaam op het gebied van Geotechniek, Omgevingsbeïnvloeding, Waterkeringen, Geohydrologie, Geotechnische projectleiding, System Engineering en Civieltechnische innovaties. Lees meer.
Kwast Consult verzorgt de uitvoeringsbegeleiding voor realisatie van het geotechnisch ontwerp conform specificaties en het pragmatisch oplossen van afwijkingen tijdens de uitvoeringsfase. Lees meer.

Laatste Nieuws