Erik Kwast

Kwast Consult is in 2007 opgericht door Erik Kwast. Hij is een senior geotechnisch adviseur en civieltechnisch projectleider met 25 jaar ervaring. Persoonlijke kenmerken zijn: samenwerkend, ondernemend, flexibel, klantgericht, innoverend, nauwgezet en betrouwbaar. Op verzoek kan een uitgebreide CV worden toegezonden.

Ervaring

Ruime ervaring (25 jaar werkervaring) en expertise als senior geotechnisch adviseur en civieltechnisch projectleider voor projecten op het gebied van grondmechanica, funderingstechniek, waterkeringen en geohydrologie ten behoeve van ontwerp en aanleg van spoor- en weginfrastructuur (baanlichamen, tunnels, viaducten, bruggen), waterkeringen (dijkversterkingen en waterkerende constructies) en utiliteitsbouw (parkeergarages). Hierbij hoort ook het geven van second opinions, het schrijven van publicaties, het houden van lezingen, het deelnemen aan commissies en het ontwikkelen van innovatieve concepten. Daarnaast meerjarige ervaring als teamleider, disciplineleider en coördinator voor lijn- en projectmanagement.

Persoonlijke kenmerken

Samenwerkend
Ondernemend
Flexibel
Klantgericht
Innoverend
Nauwgezet
Betrouwbaar