Innovatie

De subtitel van Kwast Consult is Geotechnische advisering en Innovaties. Mede reden voor het starten van Kwast Consult is het bedenken en ontwikkelen, zelfstandig of in samenwerking met andere partijen, van civieltechnische innovaties. Onderstaand vindt u een selectie van de door Kwast Consult uitgevoerde innovaties. Maar ook binnen reguliere projecten worden door Kwast Consult proactief innovatieve oplossingen aangedragen.

WacerWall -
innovatief lichtgewicht geluidsscherm

Project
Realisatie
1e WacerWall geluidsscherm langs de provinciale weg N309 voor de bouw van woonwijk Klaarbeek te Epe

Opdrachtgever Project
Explorius vastgoedontwikkeling, Rijssen

Uitvoering project

Najaar 2015 door Peek Bouw & Infra, Houten

Bijdrage Kwast Consult

Projectleider/senior geotechnisch adviseur – ontwikkeling concept innovatief lichtgewicht geluidsscherm

WacerWall in samenwerking (met 4 partners en Peek Bouw & Infra) en uitwerken ontwerp voor het lichtgewicht geluidsscherm gefundeerd op staal te Epe

WacerWall B.V. (www.wacerwall.com)
Voor het lichtgewicht geluidsscherm WacerWall is op 14 september 2014 octrooi verkregen (octrooinummer 1040098)

Kwast Consult is 20% eigenaar van WacerWall B.V.

Innovatieve geluidswerende voorziening Schiphol

Project
Ontwerpwedstrijd geluidswerende voorziening Schiphol

Opdrachtgever project
Amsterdam Airport Schiphol (AAS)

Uitvoering project
Kwast Consult (Schetsontwerp) in 2008

Bijdrage Kwast Consult
Projectleider/senior geotechnisch adviseur – ontwikkeling concept innovatieve geluidswerende voorziening Schiphol Waterneutraal, een innovatieve vaste en flexibele geluidswerende voorziening, met integratie van kantoorgebouwen, watermuseum en parkinrichting gericht op watermanagement en duurzame energie

Innovatieve bouwmethode voor aanleg tunnels – Stille TOMAS

Project
Prijsvraag A6 – A9

Opdrachtgever project
Ministerie V&W – RWS

Uitvoering project
Movares (Kwast Consult) in 2006

Bijdrage Movares (Kwast Consult)
Projectleider/senior geotechnisch adviseur – doorontwikkeling concept Stille TOMAS, een innovatieve bouwmethode voor de geïndustrialiseerde aanleg van een tunnelconstructie voor weg- en spoorverbindingen vlak onder maaiveldniveau in een multi-disciplinaire projectomgeving

Octrooi
Voor de Stille TOMAS is op 12 april 2006 octrooi verkregen (octrooinummer 1031577) op naam van Movares Nederland BV te Utrecht, naam uitvinders: Jan Harm Jonker en Erik Allard Kwast te Utrecht.

Innovatieve tijdelijke waterkering

Project
Prijsvraag tijdelijke waterkering Woudse Polder (nominatie met de beste 4 ideeën)

Opdrachtgever project
Hoogheemraadschap Delfland

Uitvoering project
Kwast Consult (VO-fase) en samenwerking Kwast Consult, Ballast Nedam Infra en Lankhorst Recycling (DO-fase) in 2007

Bijdrage Kwast Consult
Projectleider/senior geotechnisch adviseur – ontwikkeling concept innovatieve waterkering, een innovatieve tijdelijke waterkering bestaande uit een prefab betonnen bak gefundeerd op prefab betonpalen, met toepassing van kunststof (reclycling).

Innovatieve folieconstructie voor Wegen – Polderbaan

Project
Tender N475 (2e plaats)

Opdrachtgever project
Provincie Zuid-Holland

Contractvorm
DC&M-contract (onderhoud gedurende 20 jaar)

Opdrachtgever Movares (Kwast Consult)
Ballast Nedam Infra / IC+E (2006)

Bijdrage Movares (Kwast Consult)
Senior geotechnisch adviseur – ontwikkeling concept Polderbaan,  uitwerken geotechnische aspecten en mede uitvoeren Risicoanalyse voor het Aanbiedingsontwerp, met toepassing van Systems Engineering in multi-disciplinaire projectomgeving

Innovatieve folieconstructie voor Spoorwegen – Polderbaan

Project
Zuiderzeelijn

Opdrachtgever project
Projectorganisatie Zuiderzeelijn

Fase
Alternatievenstudie (VO)

Opdrachtgever Movares (Kwast Consult)
Projectorganisatie Zuiderzeelijn (2006)

Bijdrage Movares (Kwast Consult)
Senior geotechnisch adviseur – ontwikkeling concept Polderbaan voor spoorwegen,  uitwerken geotechnische aspecten, risico’s en investeringskosten t.b.v. variantenstudie Zuiderzeelijn